Επικοινωνία

Το έργο υλοποιήθηκε από:
Centrum Badań Kosmicznych PAN
ul. Bartycka 18A
00-716 Warszawa

 

Διεύθυνση email ομάδας έργου: futurespace@cbk.waw.pl