Scenariusze lekcji

Jak zbudować bazę kosmiczną na Marsie?
Icon

Jak zbudować bazę kosmiczną na Marsie?

Lekcje mają na celu wprowadzenie uczniów w tematykę misji kosmicznych, w tym przypadku misji załogowej na Marsa, wykorzystując dotychczas zdobytą wiedzę uczniów z obszarów geografii i fizyki. Zajęcia składają się z dwóch lekcji po 45 minut: pierwsza pozwoli zapoznać się z ogólną budową planety i warunkami panującymi na Marsie, druga to projekt bazy marsjańskiej.

Podstawa programowa: fizyka, geografia

Materiały do pobrania:

Poznajemy planetę Mars - prezentacja

Projektujemy bazę marsjańską - prezentacja

Quiz - Baza Kosmiczna na Marsie

Scenariusz lekcji - Baza Kosmiczna na Marsie

Globalne ocieplenie i emisje CO2
Icon

Globalne ocieplenie i emisje CO2

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom globalnego ocieplenia i emisji CO2 oraz ich wpływu
na klimat i pośrednio na życie na Ziemi. W trakcie zajęć uczniowie:

 • rozwiążą quiz wprowadzający w tematykę efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia,
 • przeanalizują zmiany emisji CO2 używając danych satelitarnych z misji OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory-2),
 • poszukają korelacji pomiędzy zjawiskami naturalnymi i gospodarczymi a emisją CO2
  w różnych regionach świata,
 • porównają wnioski sformułowane dla poszczególnych regionów,
 • przeprowadzą debatę na temat zjawisk, które mają wpływ na stężenie CO2
  w atmosferze i ich zróżnicowania przestrzennego. W wyniku debaty określą, jakie zjawiska i gdzie należy badać, żeby zobrazować wpływ ocieplenia globalnego
  na środowisko naturalne i warunki życia człowieka,
 • obliczą indywidualne emisje CO2 – swój tzw. ślad węglowy.

Podstawa programowa: geografia

Materiały do pobrania:

Scenariusz zajęć CO2

Konturowa mapa świata

Karty pracy oraz instrukcja wypełniania

Karty pracy - przykład wypełnienia

Zmiany klimatu - quiz kahoot z komentarzami dla nauczyciela

Życie na orbicie
Icon

Życie na orbicie

Podczas zajęć uczniowie poznają i dyskutują zagadnienia związane z pobytem człowieka
na stacji kosmicznej:

 • obserwują przelot ISS i innych satelitów na nocnym niebie,
 • poznają zasady ruchu ciał w polu grawitacyjnym i wykonają doświadczenia z tym związane,
 • poznają krótką historię podboju Kosmosu,
 • poznają niektóre wynalazki, które zawdzięczamy rozwojowi technologii kosmicznej,
 • poznają wpływ stanu nieważkości na organizm człowieka.

Podstawa programowa: geografia, fizyka, biologia

Materiały do pobrania:

Scenariusz lekcji - Życie na orbicie

Opis zagadnień

Super-Ziemie i poszukiwanie życia poza Układem Słonecznym
Icon

Super-Ziemie i poszukiwanie życia poza Układem Słonecznym

Super-Ziemie to planety pozasłoneczne większe od Ziemi, ale mniejsze od Neptuna. Odkryte Super-Ziemie poruszają się zazwyczaj bardzo blisko swej macierzystej gwiazdy. Ich orbita przypomina tę, którą ma Merkury, lub może być jeszcze bliższa gwieździe. Niektóre z nich poruszają się dużo dalej, w szczególności w tzw. ekosferze, czyli w takim miejscu, gdzie woda, o ile występuje na ich powierzchni, może znajdować się w stanie ciekłym. Biorąc pod uwagę fakt, że prawdopodobnie są to planety zbudowane z podobnych składników jak Ziemia, mogą one stanowić potencjalne miejsce występowania życia w kosmosie.

Podstawa programowa: fizyka, informatyka

Materiały do pobrania:

Scenariusz zajęć - Super-Ziemie i życie poza US

Karta pracy - Super-Ziemie i życie poza US

Opis zagadnień - Super-Ziemie i życie poza US

Prezentacja - Super-Ziemie i życie poza US

Ekosfery przykłady

Materiały wideo do wykorzystania w trakcie zajęć:

astrometry

direct_imaging

radial_velocity

transit_method_single_planet