Rezultaty

Na bieżąco opracowywane są materiały dla szkół i jednostek edukacyjnych. Zachęcamy do śledzenia strony projektu Future Space.

Scenariusze lekcji

Materiały dydaktyczne przygotowane dla nauczycieli: propozycje scenariuszy zajęć, przykłady projektów edukacyjnych do przeprowadzenia na zajęciach lekcyjnych, których celem jest rozwój umiejętności młodzieży w obszarze STEM.

Program dla centrów edukacji 

Program rozwoju zainteresowań dziedzinami STEM na potrzeby centrów nauki, NGOs i innych organizacji prowadzących nauczanie pozaformalne.

Filmy/wywiady

Pakiet materiałów dla młodzieży ukazujący ścieżki rozwoju w przemyśle kosmicznym zawierający odnośniki do karier w innych, innowacyjnych działach gospodarki.