Spotkanie konsorcjum

Pod koniec czerwca bieżącego roku partnerzy konsorcjum projektu Future Space wzięli udział w telekonferencji, której celem było podsumowanie dotychczasowych działań oraz zaplanowanie pracy na najbliższe miesiące. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Polskiej Agencji Kosmicznej, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Muzeum Naukowego NEMO z Amsterdamu, Muzeum Naukowego NOESIS z Salonik oraz przedstawiciele Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

W ostatnim czasie w ramach projektu udało się przygotować szereg materiałów, które zostaną włączone do Programu Szkół Kosmicznych. Wśród nich powstały pierwsze scenariusze lekcji, których pilotaż został przeprowadzony przy współpracy szkół z Polski. Ponad to, powstały filmy z udziałem przedstawicieli sektora kosmicznego, których celem jest pokazanie uczniom różnych ścieżek karier. Opracowany został katalog studiów i kursów, który może być pomocny dla osób stojących przed wyborem dalszej ścieżki kariery.

W opracowaniu są kolejne scenariusze lekcji, których pilotaż zaplanowany jest na wrzesień 2021 roku i zostanie przeprowadzony w ramach działań NEMO. W opracowaniu jest również Program dla Centrów Edukacji poza formalnej. Program jest w ostatniej fazie przygotowań i składa się z różnego typu aktywności, które mogą zostać przeprowadzane w ramach działań podejmowanych przez centra takie jak muzea nauki, zarówno w trakcie wizyty w muzeum jak i podczas zajęć zdalnych.